PATENTMEDELSFONDEN för Odontologisk Profylaxforskning

Beviljade forskningsbidrag år 2013

 

Jir Barzangi, Örebro

Lena Karlsson, Huddinge

Mattias Svensson, Huddinge

 

Totalt

 

 

40 000

10 000

100 000

 

150 000