PATENTMEDELSFONDEN för Odontologisk Profylaxforskning

Beviljade forskningsbidrag år 2014

 

Anette Carlén, Göteborg (2-årsanslag)

Ingegerd Johansson, Umeå (2-årsanslag)

Pernilla Lif Holgerson, Umeå (3-årsanslag)

Mattias Svensson, Huddinge (2-årsanslag)

Tülay Yucel-Lindberg, Huddinge (2-årsanslag)

 

Totalt

 

 

90 000

180 000

450 000

200 000

300 000

 

1 220 000