PATENTMEDELSFONDEN för Odontologisk Profylaxforskning

Beviljade forskningsbidrag år 2015

Birgitta Lindquist, Göteborg (2-årsanslag)
Gunilla Sandborgh Englund, Huddinge (2-årsanslag)

Anna-Lena Östberg, Göteborg (2-årsanslag)

 

Totalt

 

 

160 000

100 000

200 000

 

460 000