Göran Frostells pris 2015

Göran Frostells Pris för Odontologisk Profylaxforskning till yngre forskare 2015 tilldelades Dmitry Shungin, Odontologiska Institutionen, Umeå Universitet, Umeå.

Göran Frostells Pris för Odontologisk Profylaxforskning till yngre forskare 2015 tilldelades Dmitry Shungin, Odontologiska Institutionen, Umeå Universitet, Umeå.

Dmitry Shungin

Prismotiveringen lyder:
”Dmitry Shungin erhåller Priset 2015 för visad målmedvetenhet och kompetens i sina doktorala studier inom området genetisk epidemiologi, samt sitt fortsatta engagemang i identifiering av humana gener av betydelse för karies och parodontit inom det internationella odontologiska GLIDE-konsortiet. Prissumman är 50.000 kr för fortsatt forskning”

Nästa tillfälle att nominera pristagare är senast den 1 februari 2021.

Inbjudan till nominering finns på sidan Formulär och anvisningar