PATENTMEDELSFONDEN för Odontologisk Profylaxforskning

Beviljade forskningsbidrag år 2016

 

Kajsa H Abrahamsson, Göteborg (2-årsanslag)

Anette Carlén, Göteborg

Göran Dahllöf, Huddinge

Tülay Yucel-Lindberg, Huddinge (3-årsanslag)

 

Totalt

 

 

200 000

40 000

100 000

300 000

 

640 000