PATENTMEDELSFONDEN för Odontologisk Profylaxforskning

Beviljade forskningsbidrag år 2017

Göran Dahllöf, Huddinge (2-årsanslag)

Linda Eriksson, Umeå (2-årsanslag)

Dmitry Shungin, Umeå (2-årsanslag)

Ulf Örtengren, Göteborg

Anna-Lena Östberg, Göteborg

 

Totalt

 

 

170 000

200 000

400 000

100 000

100 000

 

970 000