PATENTMEDELSFONDEN för Odontologisk Profylaxforskning

Beviljade forskningsbidrag år 2018

Johan Bylund, Göteborg (2-årsanslag)

Anders Esberg, Umeå (2-årsanslag)

Ulf Örtengren, Göteborg (2-årsanslag)

 

Särskild satsning 2018

200 000

300 000

300 000

4 000 000

4 000 000

 

8 800 000

Elisabeth Almer Boström, Huddinge (4-årsanslag)

Ingegerd Johansson, Umeå (4-årsanslag)

 

Totalt