PATENTMEDELSFONDEN för Odontologisk Profylaxforskning

Beviljade forskningsbidrag år 2019

Kåre Buhlin, Huddinge (2-årsanslag)

Göran Dahllöf, Huddinge

Pamela Hasslöf, Umeå (2-årsanslag)

Lena Karlsson, Huddinge (2-årsanslag)

Anna Westerlund, Göteborg (2-årsanslag)

Tülay Yucel-Lindberg, Huddinge

 

Totalt

 

500 000

100 000

200 000

150 000

150 000

100 000

 

1 200 000