PATENTMEDELSFONDEN för Odontologisk Profylaxforskning

Beviljade forskningsbidrag år 2020

Susanne Brogårdh-Roth, Malmö (2-årsanslag)

Gunnel Hänsel-Petersson (2-årsanslag)

Line Staun Larsen, Århus (2-årsanslag)

 

Särskild satsning 2020

100 000

120 000

200 000

4 000 000

1 957 000

 

6 377 000

Tülay Yucel-Lindberg, Huddinge (4-årsanslag)

Lena Larsson, Göteborg (2-årsanslag)

 

Totalt