PATENTMEDELSFONDEN för Odontologisk Profylaxforskning

Beviljade forskningsbidrag år 2021

200 000

140 000

150 000

100 000

 

590 000

Anders Esberg, Umeå (2-årsanslag)

Gunilla Sandborgh Englund, Huddinge (2-årsanslag)

Mats Trulsson, Huddinge (2-årsanslag)

Anna-Lena Östberg, Göteborg

 

Totalt