Särskild satsning 2020

Fonden har även under 2020 gjort en särskild satsning för att stödja större, mer långsiktiga profylaxinriktade forskningsprojekt.

Mottagare av årets anslag var:

Tülay Yucel-Lindberg (4-årsanslag)                       4 000 000 kr

Lena Larsson (2-årsanslag)                                  1 957 000 kr

Dessa ansökningar bedöms av externa sakkunniga och kan uppgå till 1 mkr årligen under 4 år. 

Instruktioner och ansökningsblanketter finns på sidan Formulär och anvisningar

Fonden har ännu inte tagit ställning till en eventuell fortsatt utannonsering av denna typ av forskningsanslag kommande år.