Bidrag till forskningsprojekt

Nästkommade ansökningstillfälle är 2022. Ansökningar skall vara fondens sekreterare tillhanda senast den 1 februari 2022.

Instruktioner och ansökningsblanketter finns på sidan Formulär och anvisningar.