PMF beviljar 750.000 kronor i forskningsbidrag för 2022

Bidragen ges till profylaxinriktad forskning, vilken hoppas kunna ge resultat som kan tillämpas i klinisk odontologisk verksamhet för att främja oral hälsa och motverka oral ohälsa.

Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning har i årets omgång beviljat sammanlagt 750.000 kronor i bidrag till olika forskningsprojekt. Bidragen ges till profylaxinriktad forskning, vilken hoppas kunna ge resultat som kan tillämpas i klinisk odontologisk verksamhet för att främja oral hälsa och motverka oral ohälsa.

Följande forskare har beviljats bidrag;

Ulrica Almhöjd, Institutionen för odontologi, Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Protein analyses of carious dentine for prevention of failure and recurrent caries.

100.000 kr

Caroline Blomma, Hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet
Forskningsprojekt: Föräldrars perspektiv på förebyggande tandhälsoinsatser hos barn.

50.000 kr

Kajsa Henning Abrahamsson, Institutionen för odontologi, Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: En person-centrerad teoribaserad undervisningsmodell för att öka ungdomars motivation till ett adekvat munhygienbeteende – utveckling av en mobil hälsoapplikation.

200.000 kr

Larissa Krekmanova, Institutionen för odontologi, Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Smarta textilier – redskap för prevention av den unga patientens oro, rädsla och smärta. En för teamet kompetenshöjande metod. Pilotstudie.

100.000 kr

Therese Kvist, Institutionen för odontologi, Karolinska institutet
Forskningsprojekt: A case-management intervention aimed at reducing early childhood caries in disadvantaged areas – a mixed methods study.

50.000 kr

Lena Larsson, Institutionen för odontologi, Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Identifiering och analys av behandlingsmetoder för peri-implantit och deras påverkan på cellulära mekanismer.

150.000 kr

Jenny Öhman, Institutionen för odontologi, Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Profylaktisk photobiomodulation mot oral mukosit för patienter som genomgår hematopoetisk stamscellstransplantation för lymfom; en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie.

100.000 kr