Forskningsprojekt

Bidrag till forskningsprojekt

Nästkommade ansökningstillfälle är 2022. Ansökningar skall vara fondens sekreterare tillhanda senast den 1 februari 2022.

Instruktioner och ansökningsblanketter finns på sidan Formulär och anvisningar.

Posted by Johan Thompson in Forskningsprojekt

Särskild satsning 2020

Mottagare av årets anslag var:

Tülay Yucel-Lindberg (4-årsanslag)                       4 000 000 kr

Lena Larsson (2-årsanslag)                                  1 957 000 kr

Dessa ansökningar bedöms av externa sakkunniga och kan uppgå till 1 mkr årligen under 4 år. 

Instruktioner och ansökningsblanketter finns på sidan Formulär och anvisningar

Fonden har ännu inte tagit ställning till en eventuell fortsatt utannonsering av denna typ av forskningsanslag kommande år.

Posted by Johan Thompson in Forskningsprojekt