PATENTMEDELSFONDEN för Odontologisk Profylaxforskning

Formulär & Anvisningar

 

Högerklicka på respektive länk för att ladda ner dokumenten.

 

 

Ansökningsblankett för projektbidragsansökan

 

Word .docx

 

 

Anvisningar för projektbidragsansökan

 

Reader .pdf

 

 

Anvisningar för 'särskild satsning 2020'

 

Reader .pdf

 

 

Göran Frostells Pris

 

Reader .pdf

 

 

Vetenskaplig rapport för forskningsbidrag

 

Word .docx

 

 

 

Ekonomisk redovisning av forskningsbidrag

 

Word .docx