Forskningspriser

Yngve Ericssons Pris

Patentmedelsfondens internationella pris för framstående insatser till förebyggande av orala sjukdomar. Detta pris inrättades 1987 i samråd med dåvarande Medicinska forskningsrådet och delas ut vart tredje år. För att hedra fondens grundare ändrades namnet 1997 till YNGVE ERICSSONS PRIS.

Göran Frostells Pris till Yngre Forskare för Odontologisk Profylaxforskning

I avsikt att stödja och uppmuntra tillväxten inom den odontologiska profylax-forskningen inrättade Patentmedelsfonden 1998 ett ”Pris till yngre forskare för odontologisk profylaxforskning” att utdelas en gång om året. För att hedra den andre av Stiftelsens grundare ändrades namnet 2007 till GÖRAN FROSTELLS PRIS.