PATENTMEDELSFONDEN för Odontologisk Profylaxforskning

Bidrag till forskningsprojekt

 

Årets ansökningsomgång om bidrag till forskningsprojekt med

profylaxinriktning är avslutad. Beslut om bidrag återfinns under

länken Beviljade forskningsbidrag.

 

Nästkommade ansökningstillfälle är 2018. Ansökningar skall vara

fondens sekreterare tillhanda senast den 1 februari 2018.

Instruktioner och ansökningsblanketter finns här.

  

Särskild satsning 2018

Fonden avser göra en särsklid satsning för att stödja större, mer

långsiktiga profylaxinriktade forskningsprojekt. Därför utannonseras

ett forskningsanslag om 1 mkr årligen under högst 4 år. Anvisningar

och ansökningsblanketter finns här.

 

 

The Yngve Ericsson Prize

in Preventive Odontology

 

The Yngve Ericsson Prize in Preventive Odontology is awarded in
collaboration with ORCA - the European Society for Caries Research.

 

The recipients of the 2016 Prize were:

 

Professor Jo Frencken, Nijmegen, the Netherlands

Professor Panos Papapanou, New York, NY, USA

 

The next Yngve Ericsson Prize is to be awarded in 2019.
Nominations for awardees are welcome (see Announcement)

 

 

Yngre forskares pris

 

Göran Frostells Pris för Odontologisk Profylaxforskning till yngre forskare
2015 tilldelades Dmitry Shungin, Umeå.

 

Nästa tillfälle att nominera pristagare är senast den 1 februari 2018.

 

Läs mer