PATENTMEDELSFONDEN för Odontologisk Profylaxforskning

Bidrag till forskningsprojekt

 

Årets ansökningsomgång om bidrag till forskningsprojekt med

profylaxinriktning är avslutad. Beslut om bidrag återfinns under

länken Beviljade forskningsbidrag.

 

Nästkommade ansökningstillfälle är 2019. Ansökningar skall vara

fondens sekreterare tillhanda senast den 1 februari 2019.

Instruktioner och ansökningsblanketter finns här .

 

Särskild satsning 2018

 

Fonden har under året gjort en särskild satsning för att stödja större, mer

långsiktiga profylaxinriktade forskningsprojekt.

 

Efter extern sakkunnigbedömning har forskningsanslag tilldelats Elisabet

Almer Boström, Huddinge samt Ingegerd Johansson, Umeå om vardera

1 mkr årligen under 4 år.

 

Fonden överväger en liknande satsning även för 2019.

 

 

The Yngve Ericsson Prize

in Preventive Odontology

 

The Yngve Ericsson Prize in Preventive Odontology is awarded in
 collaboration with ORCA - the European Society for Caries Research.

 

The recipients of the 2016 Prize were:

 

Professor Jo Frencken, Nijmegen, the Netherlands

Professor Panos Papapanou, New York, NY, USA

 

The next Yngve Ericsson Prize is to be awarded in 2019.
 Nominations for awardees are welcome (see Announcement)

 

 

Yngre forskares pris

 

Göran Frostells Pris för Odontologisk Profylaxforskning till yngre forskare
 2015 tilldelades Dmitry Shungin, Umeå.

 

Nästa tillfälle att nominera pristagare är senast den 1 februari 2019.

 

Läs mer