PATENTMEDELSFONDEN för Odontologisk Profylaxforskning

Styrelse

 

Ordförande

Professor Anders Linde, Göteborg

Tel: 031-786 3386

linde@odontologi.gu.se

 

Sekreterare tillika kassaförvaltare

Professor Peter Lingström, Göteborg

Tel: 031-786 2932

lingstrom@odontologi.gu.se

 

Övriga ledamöter

Professor Ingegerd Johansson, Umeå

Tel: 090 - 785 6035

ingegerd.johansson@odont.umu.se

 

Professor Gunilla Klingberg, Malmö

Tel: 040-665 883

gunilla.klingberg@mah.se

 

Professor Göran Dahllöf, Huddinge

Tel: 08-524 883 35

goran.dahllof@ki.se

 

 

Revisor utsedd av Vetenskapsrådet

Professor Mats Trulsson, Huddinge

 

Auktoriserad Revisor

Benny Helgesson, Refima Revision AB, Göteborg

 

Revisorssuppleant utsedd av Vetenskapsrådet

Johan Nilsson, Stockholm

 

 

Sekretariat

Intendent Marie Arntzen, Göteborg

Tel: 031 - 786 3265

marie.arntzen@odontologi.gu.se