PATENTMEDELSFONDEN för Odontologisk Profylaxforskning

Yngve Ericssons Pris

 

Patentmedelsfondens internationella pris för framstående insatser till förebyggande av orala sjukdomar

 

Detta pris inrättades 1987 i samråd med dåvarande Medicinska forskningsrådet och delas ut vart tredje år. För att hedra fondens grundare ändrades namnet 1997 till YNGVE ERICSSONS PRIS.

 

Initialt utgjordes prisnämnden av Fondens styrelse kompletterad med en ledamot utsedd av Karolinska Institutet. Priset utdelades de första gångerna vid Karolinska Institutets promotionshögtid och fr.o.m. 1997 vid Karolinska institutets installationshögtid.

 

Sedan 2010 utses pristagare till Yngve Ericssons Pris i samarbete med ORCA - the European Organisation for Caries Research. Prisnämnden betstår av tre ledamöter utsedda av Fonden samt två ledamöter nominerade av ORCA. Priset delas ut vart tredje år i samband med öppningsceremonin vid ORCA:s årskongress, och pristagarna håller en föreläsning i anslutning härtill.

 

Priset kan tilldelas en person men har hittills alltid delats mellan två mottagare.
 Den aktuella prissumman är 300 000 kr för en person och 2 x 200 000 kr då

priset delas av två mottagare.

 

Information om nominering till 2022 års Yngve Ericssons Pris finns här.

 

 

Pristagare genom åren

 

1988
 Professor Finn Brudevold, Boston, MA, USA

Professor Harold Hodge, Rochester, NY, USA

 

1991

Professor Gunnar Rølla, Oslo, Norway

Professor Arje Scheinin, Åbo/Turku, Finland

 

1994
 Professor Bo Krasse, Göteborg, Sweden

Professor Jan Lindhe, Göteborg, Sweden

 

1997
 Professor William Bowen, Rochester, NY, USA

Professor Thomas Marthaler, Zürich, Switzerland

 

2000
 Professor Bob ten Cate, Amsterdam, The Netherlands

Professor Sigmund Socransky, Boston, MA, USA

 

2003
 Professor John Featherstone, San Francisco, CA, USA

Professor Ole Fejerskov, Aarhus, Denmark

 

2006
 Professor Adrian Lussi, Bern, Switzerland

Professor Jorma Tenovuo, Åbo/Turku, Finland

 

2010
 Professor Jaime A. Cury, Campinas, Brazil

Professor Hannu Hausen, Uleåborg/Oulu, Finland

 

2013
 Professor Vibeke Bælum, Aarhus, Denmark

Professor Bente Nyvad, Aarhus, Denmark

 

2016
 Professor Jo Frencken, Nijmegen, the Netherlands

Professor Panos Papapanou, New York, NY, USA

 

2019

Professor Nobuhiro Takahashi, Sendai, Japan

Professor Fridus (G.A.) Van der Weijden, Amsterdam, the Netherlands