Yngve Ericssons pris

Patentmedelsfondens internationella pris för framstående insatser till förebyggande av orala sjukdomar. Priset inrättades 1987 i samråd med dåvarande Medicinska forskningsrådet och delas ut vart tredje år. För att hedra fondens grundare ändrades namnet 1997 till YNGVE ERICSSONS PRIS.

Initialt utgjordes prisnämnden av Fondens styrelse kompletterad med en ledamot utsedd av Karolinska Institutet. Priset utdelades de första gångerna vid Karolinska Institutets promotionshögtid och fr.o.m. 1997 vid Karolinska Institutets installationshögtid.

Sedan 2010 utses pristagare till Yngve Ericssons Pris i samarbete med ORCA – the European Organisation for Caries Research. Prisnämnden betstår av tre ledamöter utsedda av Fonden samt två ledamöter nominerade av ORCA. Priset delas ut vart tredje år i samband med öppningsceremonin vid ORCA:s årskongress, och pristagarna håller en föreläsning i anslutning denna.

Priset kan tilldelas en person men har hittills alltid delats mellan två mottagare. Den aktuella prissumman är 300 000 kr för en person och 2 x 200 000 kr då priset delas av två mottagare.

Information om nominering till 2022 års Yngve Ericssons Pris (pdf)

Pristagare genom åren

2019
Professor Nobuhiro Takahashi, Sendai, Japan
Professor Fridus (G.A.) Van der Weijden, Amsterdam, the Netherlands

2016
Professor Jo Frencken, Nijmegen, the Netherlands
Professor Panos Papapanou, New York, NY, USA

2013
Professor Vibeke Bælum, Aarhus, Denmark
Professor Bente Nyvad, Aarhus, Denmark

2010
Professor Jaime A. Cury, Campinas, Brazil
Professor Hannu Hausen, Uleåborg/Oulu, Finland

2006
Professor Adrian Lussi, Bern, Switzerland
Professor Jorma Tenovuo, Åbo/Turku, Finland

2003
Professor John Featherstone, San Francisco, CA, USA
Professor Ole Fejerskov, Aarhus, Denmark

2000
Professor Bob ten Cate, Amsterdam, the Netherlands
Professor Sigmund Socransky, Boston, MA, USA

1997
Professor William Bowen, Rochester, NY, USA
Professor Thomas Marthaler, Zürich, Switzerland

1994
Professor Bo Krasse, Göteborg, Sweden
Professor Jan Lindhe, Göteborg, Sweden

1991
Professor Gunnar Rølla, Oslo, Norway
Professor Arje Scheinin, Åbo/Turku, Finland

1988
Professor Finn Brudevold, Boston, MA, USA
Professor Harold Hodge, Rochester, NY, USA