PATENTMEDELSFONDEN för Odontologisk Profylaxforskning

Bidrag till forskningsprojekt

 

Årets ansökningsomgång om bidrag till forskningsprojekt med

profylaxinriktning är avslutad. Beslut om bidrag återfinns under

länken Beviljade forskningsbidrag.

 

Nästkommade ansökningstillfälle är 2020. Ansökningar skall vara

fondens sekreterare tillhanda senast den 1 februari 2020.

Instruktioner och ansökningsblanketter finns här   .

 

 

Särskild satsning 2020

 

Fonden gjorde under 2018 en särskild satsning för att stödja större, mer

långsiktiga profylaxinriktade forskningsprojekt. Efter extern sakkunnig-bedömning beviljades anslag till två forskningsgrupper om vardera 1 mkr årligen under 4 år.

 

Denna typ av satsning kommer ej att ske 2019, men Fonden överväger en liknande utannonsering för 2020.

 

 

The Yngve Ericsson Prize

in Preventive Odontology

 

The Yngve Ericsson Prize in Preventive Odontology is awarded in
collaboration with ORCA - the European Society for Caries Research.

 

The recipients of the 2019 Prize were:

 

Professor Nobuhiro Takahashi, Sendai, Japan

Professor Fridus (G.A.) Van der Weijden, Amsterdam, the Netherlands

 

The next Yngve Ericsson Prize is to be awarded in 2022.
Nominations for awardees are welcome (see Announcement)

 

 

Yngre forskares pris

 

Göran Frostells Pris för Odontologisk Profylaxforskning till yngre forskare
2015 tilldelades Dmitry Shungin, Umeå.

 

Nästa tillfälle att nominera pristagare är senast den 1 februari 2020.

 

Läs mer