PMF SENASTE NYTT

  • PMF beviljar 750.000 kronor i forskningsbidrag för 2022

    Bidragen ges till profylaxinriktad forskning, vilken hoppas kunna ge resultat som kan tillämpas i klinisk odontologisk verksamhet för att främja oral hälsa och motverka oral ohälsa.


  • Ansök om bidrag till forskningsprojekt med profylaxinriktning

    Nästkommade ansökningstillfälle är 2022. Ansökningar skall vara fondens sekreterare tillhanda senast den 1 februari 2022. Instruktioner och ansökningsblanketter finns på sidan Formulär och anvisningar.


  • Nominera till Göran Frostells Pris 2022

    Nästkommade nomineringstillfälle är 2022. Nomineringar skall vara fondens sekreterare tillhanda senast den 1 februari 2022. Instruktioner och ansökningsblanketter finns på sidan Formulär och anvisningar.